Nieuws

Cursisten geslaagd!

Dit voorjaar organiseerde de Sterrenwacht Hellendoorn opnieuw de cursus “Sterrenkunde voor Beginners”.

Alle cursisten kregen woensdagavond 26 april het certificaat uitgereikt door docent Frank Helmer (collega Martend Polman en één cursist waren  helaas verhinderd).

De lessen: De cursisten maakten kennis met ons zonnestelsel, met ver weg gelegen sterrenstelsels en er werd op toegankelijke wijze verteld hoe het heelal als geheel in elkaar zit. Natuurlijk werd de werking van de diverse telescoop soorten behandeld. Frank en Martend zijn ervaren astro-docenten en daarnaast beschikt de sterrenwacht over een prachtig planetarium dat als extra leermiddel werd ingezet, kortom het was echt een basiscursus met een brede en gevarieerde inhoud!

Test. Aan het eind van de laatste les werd een kleine test gemaakt om te zien of de leerdoelen ook gerealiseerd waren. Gelukkig bleek dat maximaal het geval te zijn.

Evaluatie: de cursisten gaven aan heel erg tevreden te zijn met de cursus, als beste bewijs voor die tevredenheid werd er gevraagd of er geen “vervolg of  kopcursus” kon worden gegeven. Iets om over na te denken, want in het recente verleden heeft de Sterrenwacht een dergelijke vervolgcursus wel in het totale cursuspakket gehad.

Conclusie: dit voorjaar was het opnieuw een goed geslaagde cursus Sterrenkunde voor Beginners. Complimenten voor de cursisten en beide docenten!

Op de groepsfoto 9 cursisten met certificaat en uiterst rechts Frank Helmer.

Aanvullende gegevens