Nieuws

Sterrencollege: Het laatste nieuws van de Oerknal!

Met professor Diederik Roest van de Rijks Universiteit Groningen. Waarom geloven we in een Oerknal en hoe kunnen we er iets over te weten komen?

In dit Sterrencollege gaat professor Roest dieper in op dit fascinerende onderwerp. We bespreken het bewijs voor de stelling dat het Heelal aan het groeien is, en in een vroeger stadium veel kleiner was. Bovendien moet er vlak na de Oerknal nog iets bijzonders zijn gebeurd, de zogeheten inflatie. Hoe gedroeg het Heelal zich toen, en wat voor modellen hebben we hiervoor? En hoe kunnen we deze testen door middel van observaties?

Een belangrijke rol hierin speelt de kosmische achtergrondstraling. Deze straling is in een vroeg stadium van het Heelal uitgezonden en kan nog steeds worden gemeten. De eigenschappen hiervan leren ons veel over het vroege Heelal vlak na de Oerknal. De afgelopen jaren zijn er heel belangrijke nieuwe meetresultaten gekomen van de Planck satelliet. Aan de hand hiervan weten we hoe het Heelal er vlak na de Oerknal uitzag. Hoe passen deze resultaten binnen de modellen, en wat leert dit ons over de Oerknal? Dit en nog veel meer komt op een begrijpelijke wijze aan de orde in dit unieke Sterrencollege met professor Diederik Roest van de RUG. 

              -----------------

Professor Diederik Roest is hoogleraar Snaarkosmologie. Hij is geïnteresseerd in de wiskundige eigenschappen van de snaartheorie, maar trekt graag een lijn van abstracte theorie naar concreet experiment. Zo onderzoekt hij hoe aanwijzingen voor het bestaan van de snaartheorie aangetoond zouden kunnen worden door waarnemingen op de allergrootste afstandsschalen, zoals kosmische achtergrondstraling. Roest hoopt dat de nieuwe meetresultaten van de Planck-satelliet aanwijzingen zullen bevatten of de snaartheorie inderdaad een rol speelt in de natuur. Vanuit een passie om ook complexe wetenschap over te dragen wil Roest bijdragen aan het vertrouwen in de wetenschap.

De Sterrenwacht Hellendoorn is zeer ingenomen met het feit dat professor Roest bereid is gevonden dit Sterrencollege te willen verzorgen.

Datum:           Dinsdag 31 oktober.

Aanvang         20.00 hr.

Deur open     19.30  hr.

Entree            € 8,-- volwass.  € 4,-- kinderen 6/m 13 jaar

 

Aanvullende gegevens