Bezoek Anton Pannekoek Instituut

Op bezoek bij het Anton Pannekoek Instituut. Het hebben van goede contacten binnen een groot netwerk kan handig zijn. Dat wist het bestuur van de sterrenwacht Hellendoorn ook al tijdens de voorbereidingsperiode op de nieuwe sterrenwacht. In dat verband werden toen in 2010 contacten gelegd met zowel de Rijks Universiteit Groningen en het Anton Pannekoek Instituut van de Universiteit van Amsterdam. En, het moet gezegd worden: de sterrenkundige faculteiten van beide universiteiten waren van harte bereid ons te helpen met goede adviezen voor de inrichting van een nieuwe publiekssterrenwacht. Die toenmalig gelegde contacten zijn door de jaren heen steeds warm gehouden. Dat geldt met name voor met het Anton Pannekoek Instituut, kortweg API genoemd.  Vandaar dat een delegatie van de sterrenwacht onlangs op uitnodiging van docent dhr. Rasjied van der Sloot, een werkbezoek bracht aan het API. Het API is gevestigd in de bovenste verdiepingen van het Science Park gebouw Amsterdam en beschikt maar liefst over twee koepels met telescopen, een waarneem dakterras met 10 telescopen voor de studenten en werkruimtes die er uitzien als een laboratorium. Echt uniek voor Nederland en ver daarbuiten, is een zogenaamde Heliostaat. Dit uiterst geavanceerd computergestuurd apparaat, volgt het zonlicht van zonsopkomst tot ondergang. Dat licht wordt vis een set van spiegels in buizen naar een verdieping lager geprojecteerd. Daar, in een werkkamer wordt dat zonlicht dan ontrafeld via een fiberspectrograaf. Leren over- en werken met spectrografie staat centraal bij het API, dat is tegelijk ook het grote verschil met een publiekssterrenwacht, waar het visueel waarnemen centraal staat. Studenten en docenten van het API lazen en spraken ook voortdurend over spectraal- emissie- H-alfa- en absorptielijnen zoals wij de krant lezen en becommentariëren. Maar omdat de sterrenwacht Hellendoorn beschikt over twee zonnetelescopen en een kleine spectroscoop, is spectrografie hier geen onbekend terrein, integendeel. Mede daarom was het leergierig smullen die dag  bij het API voor de vrijwilligers uit Hellendoorn. Niet nadat gastheer Rasjied uitvoerig was bedankt en uitgenodigd voor een tegenbezoek, werd het bezoek aan het API afgesloten. Onderweg terug naar Nijverdal, werd in de auto nog uitvoerig gesproken over een eigen Heliostaat, een mens moet toch blijven durven dromen nietwaar?