Jonge astronomen geslaagd!

Jonge astronomen geslaagd !

Onlangs konden een aantal astronomen in spé een welverdiend certificaat in ontvangst nemen. Een mooi certificaat omdat ze geslaagd waren voor de cursus: Sterrenkunde voor Jongeren van de Sterrenwacht Hellendoorn.

Welverdiend, want zo’n glimmend certificaat komt je niet aanwaaien bij de sterrenwacht, nee daar moest wel het nodige voor worden gedaan. Bijvoorbeeld: aanwezig zijn geweest bij alle 5 lessen op de zaterdagmiddag en de mooie syllabus die bij de cursus hoort, goed hebben bestudeerd.

Het was ook dit keer weer een boeiende cursus, waarin theorie goed werd afgewisseld met praktische opdrachten.  Zo werd een sterrenkaart gemaakt en geleerd hoe die te  gebruiken,  -er waren natuurkundige proefjes, en er lessen in het fraaie planetarium van de sterrenwacht.  Vanzelfsprekend werd ons zonnestelsel behandeld, inclusief vragen over wat kometen, meteoren nu eigenlijk zijn, ja zelfs de ruimtevaart was onderdeel van de cursus.

Helemaal top natuurlijk – zo vonden alle kids – waren de beide Waarneemavonden in de koepel van de sterrenwacht.

De docenten Jan Hut en Kees Kaspersma waren bijzonder trots op deze groep jonge cursisten waarvan enkelen er zelfs van dromen om astronaut te willen worden. Heel mooi en goed in herinnering te nemen dat ook André Kuipers zo ooit is begonnen.

Op de foto de stralende gezichten van onze laatste lichting jonge astronomen.