Agenda

Vanaf vrijdag 30 juli 2021 zal de sterrenwacht gefaseerd worden geopend voor het publiek. Reserveren is alleen mogelijk via de website.

Tot nader aankondiging zullen alleen de vrijdagavonden beschikbaar zijn voor een bezoek aan de sterrenwacht en is het programma aangepast via het coronaprotocol, waardoor het aantal bezoekers voorlopig gelimiteerd is tot 12 personen. Na het bereiken van deze limiet worden geen reserveringen meer aangenomen.

Voorlopig zijn er dus geen publieksbezoeken op zaterdagen mogelijk en zijn er geen filmmiddagen.

Vrijdag Publieksavond.

  • Aanvang: 20.00 uur, Deur open: 19.45 uur
  • De avond wordt begonnen met een korte presentatie over een astronomisch onderwerp, gevolgd door een voorstelling via Stellarium in dezelfde zaal, in plaats van het planetarium. In verband met de coronamaatregelen kan het planetarium helaas nog niet worden gebruikt.
  • Daarna volgt een rondleiding door de koepel van Sterrenwacht. Er wordt uitleg gegeven over het instrumentarium. Wanneer het helder is kan via de monitoren in de koepel met één van de telescopen naar de planeten, maan en de sterren worden gekeken. Zelf door de telescopen kijken is in verband met de coronamaatregelen helaas voorlopig nog niet mogelijk.
  • Maximaal 12 bezoekers. In de koepel zijn gemarkeerde plaatsen op 1,5 m beschikbaar. U wordt verzocht op één van deze plaatsen te gaan staan en niet rond te lopen. Vanaf elke plaats is via de monitoren te zien wat er in de telescoop zichtbaar is.

Let op: de deur van de Sterrenwacht gaat om 19.45 hr. open, om veiligheidsreden wordt ze weer gesloten om 20.00 hr. dus kom op tijd!

Filmmiddagen

Tot nader bericht zijn er geen filmmiddagen wegens coronamaatregelen

Om 14.15 uur een film voor de jeugd en om 15.15 uur een film voor iedereen.

Na de film een bezoek aan de telescopenkoepel, als het helder is naar de zon kijken door het zonneobservatorium.

Sterrencolleges:

Alle geplande activiteiten zijn afgelast