Over ons

Wie zijn wij ?

Stichting van vrijwilligers. De Stichting Publiekssterrenwacht Hellendoorn is een sterrenwacht van vrijwilligers en financieel mogelijk gemaakt door donateurs. Het is daarmee een plek voor iedereen die belangstelling heeft voor de sterrenhemel.

Cultuur: laagdrempelig en een gezellige club.

Voorzitter van de Sterrenwacht, Cor Kolthof

De sterrenwacht Hellendoorn wil astronomie populariseren Dat betekent astronomie zien als een (leerzame) hobby waar je veel plezier aan kunt beleven. De stichting is bewust laagdrempelig georganiseerd en de vrijwilligers zijn enthousiast om elkaar en bezoekers te helpen. De sterrenwacht is een club waar het ook in sociaal opzicht goed toeven is.

Fundament

De organisatorische en sociale constellatie, berust op 3 pijlers.
Statuten. Als eerste zijn er de statuten, statuten waarin de stichting als juridische rechtspersoon is omschreven, met haar doelstellingen en bestuurlijke verantwoordelijkheden.

Beginselverklaring. Om het streven naar een gewenste onderlinge omgang en externe profilering of te wel de zo kenmerkende interne cultuur te consolideren en te bewaken, is een beginselprogramma gemaakt. Vrijwilligers maar ook derden die op welke wijze dan ook, de sterrenwacht op enig moment representeren (bijvoorbeeld externe inleiders) worden geacht kennis te hebben genomen van dit programma en dat te respecteren.

Vrijwilligersprofiel. Om de vrijwilligers te helpen bij het vinden van hun rol en positie is er een vrijwilligersprofiel. Hier wordt duidelijk gemaakt wat de sterrenwacht te bieden heeft voor hem of haar, en anderzijds wat de verwachtingen zijn van de vrijwilliger als het gaat om zijn of haar inzet. Uitgangspunt is het streven dat de inzet van de vrijwilliger zoveel mogelijk probeert aan te sluiten bij de interesses en competenties van de vrijwilliger zelf.

Oprichting

De stichting publiekssterrenwacht Hellendoorn is in 2002 ontstaan op initiatief van Pierre Koeijvoets. De oprichting per notariële akte, vond plaats op 2 juni 2002 door Pierre Koeijvoets, Jan Beuze en Gerard Nijen Twilhaar.