Onze Partners

De Sterrenwacht Hellendoorn benadert astronomie in een breed perspectief, dat wil zeggen in samenhang met andere natuurkundige verschijnselen. De publiekssterrenwacht wil daarbij midden in de samenleving staan; dit betekent dat relaties worden gelegd naar het sociaal maatschappelijk leven. Bijgevolg wordt bewust samenwerking gezocht met organisaties / instituties / verenigingen, die qua doelstellingen sterke overeenkomsten hebben met ons. Hieronder staan er enkele vermeldt met een kleine toelichting op de relatie. Door een simpele muisklik op de link kunnen ze worden bezocht.

De KNVWS verenigt duizenden mensen die sterrenkunde of weerkunde als hobby hebben en wij zetten ons in voor het populariseren van de weer- en sterrenkunde in Nederland. Bij de KNVWS zijn bijna zestig regionale verenigingen, sterrenwachten en landelijk georiënteerde thematische verenigingen (werkgroepen) aangesloten. Samen bereiken we vele tienduizenden bezoekers per jaar.

Naast de Telescoop, is het vooral de Ruimtevaart die veel baanbrekend werk verricht om astronomisch onderzoek mogelijk te maken. Ruimtevaartexpedities en Technische ontwikkelingen in dat verband, zullen ongetwijfeld tot de verbeelding spreken, vooral bij de jongeren. Met de NVR weet de Sterrenwacht Hellendoorn zich verzekerd van een relatie waar veel knowhow bestaat. Know how die enerzijds kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de sterrenwacht en anderzijds een bron van kennisvergroting betekent met betrekking tot ruimteonderzoek Dat coryfee Andre Kuipers erelid is van de NVR strekt alleen maar tot meer aanbeveling.

De samenwerking met SBB bestaat al van kort na de oprichting in 2002. Het landelijk bekende fenomeen “Nacht van de Nacht” is de vorm waarbij die samenwerking het duidelijkst zichtbaar is. Samen met SBB, het locale IVN en CNME, wordt op een voor het publiek zeer aantrekkelijke wijze invulling gegeven aan dit jaarlijkse evenement. Het SBB bezoekerscentrum op Sallandse Heuvelrug is gevestigd op een hooggelegen locatie en in een relatief nog donkere omgeving waar de sterrenhemel ‘s nachts goed kan worden bewonderd. Een faciliteit waarvan de Sterrenwacht Hellendoorn al dankbaar gebruik van maakt. Er bestaan serieuze plannen om de samenwerking met deze strategische partner te intensiveren voor nabije toekomst.

De Nationale Parken zijn bijzondere natuurgebieden in Nederland die als Nationaal Park zijn aangewezen door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Sallandse Heuvelrug is een dergelijk gebied. De doelstellingen van het NP richten zich onder andere op educatie en voorlichting en op natuurgerichte recreatie. Het is daar waar de doelstellingen van het NP en de Sterrenwacht zich treffen en belangen elkaar raken. Geen wonder dus dat de sterrenwacht het NP eveneens tot haar strategische partners rekent.

Weerstation Nijverdal

Op landelijk niveau zien we aan de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde dat sterrenkunde en weerkunde – zeker historisch bezien – niet van elkaar te scheiden zijn. Logisch ook eigenlijk. Al was het alleen maar vanwege de weersvoorspellingen waar iedere amateur astronoom in is geïnteresseerd. Immers de vraag: “kan ik deze week, of vanavond rekenen op helder weer” is een kernvraag die de amateur zich vaak stelt. Met het “state of the art” ingerichte weerstation Nijverdal, worden de amateurs en belangstellenden uitstekend bediend op die vraag en meer.

In een lijst met partners mag de (locale) afdeling van het instituut voor natuurontwikkeling (IVN) niet ontbreken. De doelstellingen van dit instituut sluit naadloos aan bij de brede benadering die de Sterrenwacht heeft op astronomie als integraal aspect van de Natuur met een Hoofdletter.

Evenals het IVN mag het centrum voor natuur en milieu (CNME) niet in de lijst ontbreken. Er wordt dan ook al jarenlang naar tevredenheid samengewerkt met deze beide partijen.

Hebt u iets te vieren? Verjaardag, bruiloft, ander feest?

Restaurant Buitengewoon Lekker en de Sterrenwacht Hellendoorn bieden u aan te komen “eten met sterren”.
Voor meer informatie over de diners, prijzen en reservering, zie de website van het restaurant.