Dag van de Wetenschap groot succes!

Wachtrijen  bij de Sterrenwacht.
Vrijwilligers van de sterrenwacht zullen zich afgelopen zaterdag 7 oktober nog lang blijven herinneren. Herinneren als een van de meest succesvolle deelnamedagen in het landelijk evenement: Het weekend van de Wetenschap. Dat succes had eerst en alles te maken met het uitgebreide programma dat was samengesteld. Een zeer gevarieerd en boeiend programma, waaraan – naast de sterrenwacht zelf uiteraard –  ook een aantal externe partijen deelnamen.

Boeiend programma.
Neem TETEM Enschede:  het draait – heeft flitslampjes – en loopt al piepend over zelf getekende banen op papier, oftewel het zijn Minirobots. Geen wonder dat deze voor de kinderen zeer aantrekkelijke stand de hele dag door constant omringt was door een grote kinderschare. 

Dat gold evenzeer voor bijdrage van ETC – Almelo, waar kinderen met een zogenaamde Virtuale Reality bril op, een ultracentrifuge voor uranium verrijking in elkaar konden zetten.  Zelfs aan het eind van de middag stonden kinderen nog in de rij te wachten om die spannende bril te mogen opzetten.

Files op de trap.
De Sterrenwacht liet zichzelf natuurlijk ook niet onbetuigd, zo kon je ‘kraters gooien op de maan’ of ‘licht bestuderen via een spectroscoop’,  maar ook alles te weten komen over de werking van diverse telescoop types. De belangstelling in de koepel was zelfs zo groot, dat een logistiek systeempje met tijdslots moest worden ingesteld om files op de trap te voorkomen en om een evenredige doorloop van het publiek te garanderen.  Zelfs de zon liet zich van zijn beste kant zien: er waren tussen de wolken door, grote zonnevlammen en zonnevlekken te zien door de beide zonnetelescopen. 

Grote belangstelling.
De belangstelling dit jaar was zoals gezegd echt overweldigend. Meer dan het dubbele van andere jaren, waarbij het opvallend was dat het vooral jonge ouders met hun kinderen waren die op deze Dag van de Wetenschap waren afgekomen.  Jonge ouders die, ook opvallend, niet alleen uit onze eigen gemeente afkomstig waren, maar uit een heel ruime regio ( Bathmen – Deventer bijvoorbeeld) , alsmede toeristen uit plaatsen als Leiden en Hoofdorp konden worden genoteerd. ‘Afgepeigerd’ gingen de vrijwilligers van de sterrenwacht zo tegen half zes naar huis.

Afgepeigerd. maar bovenal met een heel tevreden gevoel over deze uitermate geslaagde dag. Een zeer geslaagde coproductie dag van meerdere partijen waaronder ons eigen ZINiN.