Jonge astronomen geslaagd !

Onlangs konden elf astronomen in spé een welverdiend certificaat in ontvangst nemen. Een mooi certificaat van deelname omdat ze geslaagd zijn voor de cursus: Sterrenkunde voor Jongeren van de Sterrenwacht Hellendoorn.

Welverdiend, want zo’n glossy certificaat komt je niet zomaar aanwaaien bij de sterrenwacht, nee daar moest wel het nodige voor worden gedaan. Bijvoorbeeld: aanwezig zijn geweest bij de 5 lessen op de zaterdagmiddag en de mooie syllabus, die bij de cursus hoort, goed te hebben bestudeerd.

Het was ook dit keer weer een boeiende cursus, waarin theorie goed werd afgewisseld met praktische opdrachten.  Zo werd een sterrenkaart gemaakt en geleerd hoe die te gebruiken, er waren natuurkundige proefjes en lessen in het fraaie planetarium van de sterrenwacht.  Vanzelfsprekend werd ons zonnestelsel behandeld, inclusief vragen over wat kometen, meteoren nu eigenlijk zijn, ja zelfs de ruimtevaart was onderdeel van de cursus.

De cursus is nog niet helemaal afgelopen, bij helder weer de komende tijd komen de jonge sterrenkundigen nog terug voor de ‘kers op de sterrentaart’ oftewel een Waarneemavond in de koepel van de sterrenwacht.

De vrijwilligers / docenten Jan Hut en Kees Kaspersma waren bijzonder trots op deze groep jonge cursisten waarvan enkelen er zelfs van dromen om astronaut te worden. Heel mooi en goed in herinnering te nemen dat ook André Kuipers zo ooit is begonnen.

Op de foto de stralende gezichten van onze laatste lichting jonge astronomen (helaas konden een drietal kinderen niet aanwezig zijn bij de fotoshoot).