KNVWS

De Sterrenwacht Hellendoorn is lid van de KNVWS.

Al sinds 1901 zijn amateurs actief in de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde

De KNVWS verenigt organisaties die instemmen met haar doel, en de personen die daar lid van zijn of bij zijn aangesloten.

Het doel van de KNVWS is de populair-wetenschappelijke beoefening en verbreiding van weer- en sterrenkunde.