Stormen op Jupiter reiken duizenden kilometers diep.

Deze prachtige foto maakte Juno tijdens zijn tiende scheervlucht langs Jupiter. Afbeelding: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Kevin M. Gill.

De winden op de machtige gasreus zijn allesbehalve oppervlakkig.
Jupiter is een gasreus, wat betekent dat deze voornamelijk uit gas bestaat en geen vast oppervlak heeft. De zware planeet – Jupiter heeft ongeveer 2,5 keer zoveel massa als alle andere planeten in het zonnestelsel bij elkaar – is bedekt met een dik wolkendek. Bovendien woeden er op de planeet krachtige orkanen. Die orkanen worden – net als de krachtige straalstromen op de planeet – al een tijdje waargenomen. Onduidelijk was echter altijd tot hoe diep deze reikten.

lees het hele artikel op Scientias.