Radio Telescoop

Tijdens de eerste lustrum viering van de nieuwe Sterrenwacht Hellendoorn is de onlangs aangeschafte radio telescoop in gebruik genomen.


Radio Oost  interview met vrijwilliger Frank Helmer en voorzitter Cor Kolthof.