Vrijwilligersprofiel

Geachte lezer,

Mocht U belangstelling tonen voor onze Sterrenwacht en overwegen of u zich bij ons zou kunnen/willen aansluiten, dan nodigen wij u van harte uit om het onderstaande te lezen. Onderstaande tekst geeft een indruk van wat de sterrenwacht Hellendoorn u te bieden heeft en welke persoonlijke bijdrage we van vrijwilligers verwachten. Aarzel niet om daarna – geheel vrijblijvend – contact met ons op te nemen.

Nieuwe sterrenwacht

De sterrenwacht Hellendoorn is vanaf 19 april 2013 gevestigd in een prachtig nieuw gebouw, uniek gelegen op de Sallandse Heuvelrug. Een sterrenwacht die draaiende wordt gehouden door vrijwilligers. Vrijwilligers met zeer verschillende achtergronden en verschillende talenten.
Kenmerkend aan onze sterrenwacht is dat we een club zijn met een informele gezellige sfeer. Een club waar amateurs in een goed toegeruste sterrenwacht, proberen hun hobby vorm en inhoud te geven. In de ware strekking van wat een publiekssterrenwacht moet zijn, in onze optiek, kennen we beslist geen „rangen en standen” cultuur, maar juist een informele sfeer. Een collegiale sfeer ook, waar iedereen gelijk is als vrijwilliger, bij ons Sterrengids geheten. Onze website geeft een representatieve indruk van ons.

Win-Win situatie

Het is goed om vooraf duidelijk te maken wat de status van vrijwilliger zijn betekent in de praktijk. Vrijwilligers kunnen mensen zijn die enthousiast zijn over astronomie en er hun hobby van hebben gemaakt. Het kunnen ook mensen zijn die gewoon wat willen betekenen voor de gemeenschap, publiek of schooljeugd; anders gezegd invulling geven aan een stukje maatschappelijke zingeving.

Ons aanbod

Onze sterrenwacht biedt moderne faciliteiten en wil een platform zijn voor iedereen die astronomie als hobby heeft, maar er ook zijn voor hen die zich maatschappelijk willen inzetten. Je ontmoet collega vrijwilligers, je wisselt ervaringen uit en leert van elkaar, maar ook ontmoet je veel bezoekend publiek van oud tot jong. Een hoogtepunt is de maandelijkse activiteitenavond voor de vrijwilligers. Dat is de gelegenheid om met elkaar in gesprek te raken, nieuwtjes uit te wisselen en waar gewenst, elkaar te helpen. Soms komt er een externe inleider die een bepaald thema bespreekt en de avond voor zijn rekening neemt, maar het zou ook kunnen zijn dat we gezamenlijk naar buiten gaan om te gaan waarnemen. Op de website staan deze activiteitenavonden met data vermeld. Het is een mooie gelegenheid om de sfeer eens te komen proeven en verplicht je tot niets.

Kortom wij bieden tal van mogelijkheden voor je hobby en een sfeer waarin het goed toeven is.

Jouw bijdrage

Van een vrijwilliger wordt wel verwacht dat hij of zij op de een of andere wijze – per individu verschillend – een contraprestatie levert bij het draaiend houden van de sterrenwacht. Wat dat is wordt in overleg met jezelf bepaald. Het uitgangspunt daarbij is dat de we sterke punten en talenten van mensen optimaal proberen te ontwikkelen en te benutten maar ook proberen we de „lasten” zoveel mogelijk te spreiden. Zo zou het kunnen zijn, dat je corvee werkzaamheden verricht tijdens publieksavonden, bezoekers informatie geeft, maar het kan ook zijn dat je een presentatie houdt, of de telescoop bedient. Eens per kwartaal wordt er een rooster gemaakt waarop de vrijwilligers worden ingedeeld. Wordt het Sterrengids zijn op bovenstaande wijze ingevuld, dan is er sprake van een echte Win-Win relatie, een situatie dus met wederzijds voordeel.

Mocht dit profiel van de sterrenwacht en de kennismaking met de andere vrijwilligers je bevallen, dan kun je dat kenbaar te maken aan iemand van ons. We zullen je dan registreren in onze administratie als donateur / vrijwilliger en je op de maillist zetten van de sterrenwacht.
Wij hopen je hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd, en zouden het erg op prijsstellen als we je mogen ontmoeten op de sterrenwacht. Nog mooier zou het zijn dat we je daarna zouden mogen opnemen in de gelederen van de Sterrengidsen.