Op bezoek bij Orion.

De Sterrenwacht Hellendoorn heeft goede contacten met diverse collega sterrenwachten.

Met sterrenwacht Orion in Bovenkarspel / Enkhuizen wel in het bijzonder.  Dat is historisch zo ontstaan toen Hellendoorn voor een jaar of tien geleden op zoek was naar de financiering voor een koepel voor de nieuwe sterrenwacht.  Bij Orion had men al de nodige ervaring opgedaan met het realiseren van een nieuwe koepel, en men was best bereid die ervaringen met Hellendoorn te delen. Sindsdien is er sprake van een regelmatige onderlinge bezoeken waarbij ervaringen en ideeën worden uitgewisseld met als onderliggende instelling dat je van elkaar kunt leren en elkaar ook concreet kunt helpen.

In dit perspectief  werd recent een bezoek gebracht aan Orion door een delegatie van Hellendoorn, die voornamelijk bestond uit leden van de Technische Commissie.  Ook dit keer was er weer sprake van een warme hartelijke ontvangst met koffie en appelgebak door Theo en Ineke Mulder en een aantal collega’s vrijwilligers van Orion.

Opnieuw waren we allemaal onder de indruk van de mooi gelegen prachtige sterrenwacht Orion.  Met name de expositieruimte en de wijze waarop die  door de vrijwilligers met eigen werkzaamheden is ingericht dwong diepe bewondering en respect af.  Menig directielid van een natuurkundig museum zou het met ons eens zijn als we zeggen dat dit wel zo’n beetje de top is van wat je kunt exposeren op het gebied van astronomie en ruimtevaart, op het niveau van een amateursterrenwacht met uitsluitend vrijwilligers.

Naast het bewonderend rondkijken, werden natuurlijk ook nog technische ervaringen met het instrumentarium besproken  en van gedachten gewisseld over tal van zaken die ons als amateursterrenwachten zoal bezig houden.

orion-2

De lunch die we kregen aangeboden was recht evenredig met kwaliteit van sterrenwacht Orion, dus ronduit: “haute cuisine” !  Dank met name aan Ineke Mulder vrouw van de voorzitter Theo.  Op afzienbare termijn komt een delegatie uit  Enkhuizen naar Hellendoorn zo is afgesproken.

Plaatjes zeggen meer dan woorden, vandaar bijgaande foto’s die we maakten op deze mooie dag bij Sterrenwacht Orion.