Commissaris van de Koning op bezoek bij de Sterrenwacht

Op 19 september bracht de Commissaris van de Koning in Overijssel mw. Drs. Ank Bijleveld een zogenaamd ambtsbezoek aan de gemeente Hellendoorn. Het is onder andere gebruikelijk dat de commissaris tijdens dergelijke bezoeken projecten bezichtigd waarbij de provincie Overijssel op de een of andere wijze betrokken is geweest. Mw. Bijleveld had expliciet aangegeven graag de nieuwe sterrenwacht in het buitencentrum van Staatsbosbeheer te willen bezoeken, het hoeft geen betoog dat we ons zeer vereerd voelden met die wens.

In de week voorafgaand aan het bezoek werden we pas op de hoogte gesteld met daarbij het uitdrukkelijke verzoek hieraan vooraf geen ruchtbaarheid te geven, een wens waaraan we uiteraard gehoor hebben gegeven om het bezoek ook zo rustig mogelijk te laten verlopen. En zo kon het gebeuren dat we samen met SBB mochten fungeren als gastheer voor de commissaris, die overigens vergezeld was van “haar gevolg” waaronder een kabinetschef en de lokale politici met natuurlijk onze burgemeester mw. A. Raven. De commissaris toonde zich zeer geïnteresseerd en vooral het planetarium en de koepel met telescopen hadden haar aandacht. Het was heel aangenaam van haar te horen dat ze vond dat de subsidiegelden aan dit project zeer goed besteed waren. Wij kijken terug op een kort, maar zeer geslaagd bezoek door de Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel mw. Drs. A. Bijleveld aan onze nieuwe Sterrenwacht Hellendoorn.

bijleveld

Op de foto zien we mw. Bijleveld de trap opgaan naar de koepel van de sterrenwacht.