Sponsoring Rabo Coöperatiefonds West Twente

Rabo Coöperatiefonds West Twente; een aanvraag voor een bijdrage aan de inrichting van de nieuwe sterrenwacht. Die aanvraag werd gedaan omdat al toen werd voorzien dat de toegekende subsidie niet volledig toereikend zou zijn om alle gewenste instrumenten in bezit te krijgen. De goed onderbouwde aanvraag werd niet voor niets gedaan, er werd een bedrag ad. €10.000 toegekend door het Coöperatiefonds. Een heel mooi bedrag waar de sterrenwacht ook heel erg mee ingenomen is en dat ook nuttig wordt besteedt.

Zoals het vaker gaat met wat grotere projecten, kende ook project Buitencentrum Sallandse Heuvelrug de nodige vertragingen, waardoor ook de inrichting van de sterrenwacht aanmerkelijk later werd gerealiseerd was dan gehoopt en aanvankelijk gedacht. Maar op vrijdag 12 april was het dan eindelijk zover: de Sterrenwacht Hellendoorn kreeg van de beide ambassadeurs van de Rabobank West Twente, mevrouw Anite Teesselink en Jolanda ter Steege een check overhandigd van €10.000 als geschenk voor de inrichtingskosten van de sterrenwacht.

Op de foto is te zien dat de penningmeester Henk Stobbelaar en secretaris Cor Kolthof deze cheque uitgereikt krijgen van de dames. De cheque werd natuurlijk uitgereikt tegen de achtergrond van de Hoofdtelescoop, voor deze gelegenheid omgedoopt in “Raboscoop”. 
Het bestuur en vrijwilligers van de Sterrenwacht Hellendoorn zijn het Rabobank Coöperatiefonds West Twente zeer erkentelijk voor deze gulle schenking.