Corona-maatregelen bij de Sterrenwacht

De Sterrenwacht wordt vanaf 30 juli a.s. gefaseerd geopend voor het publiek. Afhankelijk van de door het bestuur genomen maatregelen kunnen aangepaste programma’s en publieksbezoekdagen worden aangeboden. 

De vrijwilligers van de sterrenwacht hebben een goedgekeurd protocol gemaakt, gaan daarmee eerst zelf aan het oefenen om daarna verantwoord het publiek te kunnen ontvangen.  Net als in een theater of bioscoop zal het aantal personen dat tegelijk kan worden ontvangen aanmerkelijk minder zijn dan voorheen. De positieve kant daarvan is wel dat daardoor er wel meer ruimte en tijd ontstaat voor begeleiding van de individuele bezoeker. Een bezoek aan de sterrenwacht gaat dan ook net als bij een theater via een reserveringssysteem op de website. Belangstellenden wordt aangeraden de website van de sterrenwacht in de gaten te houden, daarop zullen eventuele openingstijden en beschikbare programma’s worden aangegeven.

Teneinde de coronamaatregel van 1,5 m afstand te kunnen opvolgen zijn de stoelen in de lezingenzaal op 1,5 m afstand geplaatst. In de koepel worden per keer maximaal zes personen toegelaten. Op de vloer zijn markeringen aangebracht waarop eenieder wordt verzocht te gaan en blijven staan. Vanaf iedere gemarkeerde plaats is via vier monitoren te zien wat er op dat moment in de telescoop zichtbaar is. Het is voorlopig niet mogelijk om zelf door de telescopen te kijken i.v.m. besmettingsgevaar. Tevens is het nog niet mogelijk om het planetarium te bezoeken i.v.m. de beperkte ruimte en ventilatie. Ter vervanging wordt voorlopig een presentatie van Stellarium over de sterrenhemel gegeven in de lezingenzaal.