Cursus “Sterrenkunde voor Jongeren”; februari/maart 2024

De Sterrenwacht Hellendoorn start in februari 2024 opnieuw een cursus sterrenkunde voor jongeren van 10 – 15 jaar.

Cursusinhoud. Het wordt een boeiende en leerzame cursus waarin theorie wordt afgewisseld met praktische voorbeelden en opdrachten. De cursus gaat natuurlijk over ons eigen zonnestelsel en wat daarin beweegt zoals kometen en meteoren, maar ook over sterrenstelsels en telescopen. Zelfs de ruimtevaart wordt behandeld, denk alleen maar eens aan de James Webb Ruimtetelescoop die in 2021 werd gelanceerd.

In elke les is er tijd voor de praktijk met demonstratieproeven, sterrenbeelden herkennen in het planetarium en doe-activiteiten zoals het maken van een sterrenkaart.

Goed om te weten dat voorkennis niet nodig is, belangstelling voor wat zich aan de sterrenhemel afspeelt is voldoende.

Wanneer?  De start is op zaterdag 17 februari en vervolgens op 24 februari en 02, 09 en 16 maart, van 14.45 hr. tot 17.00 hr.     

Bij helder weer wordt er een heuse waarneemavond met telescopen in de koepel gehouden.

Certificaat en syllabus. Een fraai geïllustreerde syllabus hoort tot het lesmateriaal en bij voldoende aanwezigheid van de lessen krijgt elke jonge deelnemer een mooi certificaat na afloop van de cursus.

Lesgeld. De cursusprijs is – inclusief alle lesmateriaal, de waarneemavond en een drankje in de pauze- bewust laag gehouden en bedraagt € 45,00.

Aantal cursisten. Er kunnen maximaal 15 cursisten deelnemen aan de cursus. Bij minder dan 6 aanmeldingen zijn gaat de cursus niet door en wordt het lesgeld geretourneerd.

Reserveren. Ouders kunnen hun pupil uiterlijk zondag 4 februari opgeven voor deze cursus door een reservering aan te maken op zaterdag 17 februari 2024 onder ‘Reserveren’ op de website. U wordt na opgave via de email benaderd voor een aantal nadere gegevens over de cursist.

Voor meer inlichtingen en aanmelden, zie de website van de sterrenwacht www.sterrenwachthellendoorn.nl .