Sterrencollege: Bestaan ufo’s?

Door dhr. Taede Smedes Radboud Universiteit

Dit sterrencollege is geheel volgeboekt, er kan helaas niet meer worden gereserveerd.

Op donderdagavond 24 november organiseert de Sterrenwacht Hellendoorn een Sterrencollege over deze steeds vaker gehoorde vraag: Bestaan UFO’s en zo ja, wat zijn het dan?

Gaat het bij UFO’s om geheime technologie van de Chinezen, Russen of misschien van de Amerikanen? Of gaat het toch echt om buitenaards bezoek? Sinds het moderne ufo-tijdperk in 1947 begon, spreken ufo’s tot de collectieve verbeelding. In wetenschappelijke kringen daarentegen, was het onderwerp lange tijd taboe. Toegeven dat je je als academicus met ufo’s bezighoudt, betekende vaak het einde van je academische carrière. Dat lijkt langzaam te veranderen. Worden ufo’s vandaag de dag wél serieus genomen? En waarom dan?

UFO’s zijn actueel geworden.
Aanleiding om momenteel toch weer op het ufo-fenomeen in te gaan, is de hernieuwde Amerikaanse belangstelling voor UFO’s . In 2017 bleek dat de Amerikaanse regering zich al jarenlang in het geheim met dit onderwerp bezighoudt. Het bleek dat militairen ufo’s waarnemen. In 2021 bracht het Pentagon een rapport naar buiten waaruit bleek dat de Amerikaanse overheid ufo’s als echte verschijningen beschouwt, van een onbekende technologie, en die bovendien een bedreiging vormen voor de luchtveiligheid. Ufo’s moeten nader bestudeerd worden, zo was de boodschap. Recentelijk gaf de NASA dan ook aan zich intensief met ufo’s te willen bezig houden.

Het Sterrencollege.
Tijdens het college zal Dhr. Smedes ingaan op de geschiedenis van het Ufo-fenomeen, vertellen over zijn eigen fascinatie voor dit onderwerp en ingaan op de meest recente ontwikkelingen rond het verschijnsel UFO.

Over Taede A. Smedes.
Hij is filosoof, theoloog, freelance journalist en schrijver en houdt zich al jaren intensief met UFO’s bezig. Hij werkt als docent aan de Radboud Universiteit en is verbonden aan het Ufo-meldpunt Nederland.

Recent verscheen zijn boek boek We zijn misschien niet alleen: Ufo’s toen en nu (Walburg Pers, 2021), waarin hij niet alleen vertelt over zijn eigen ufo-waarneming, maar ook uitgebreid de achtergronden beschrijft van de Amerikaanse overheidsinteresse in het Ufo-fenomeen.

Koepel en Planetarium.
Een bezoek aan de koepel en het planetarium is bij dit sterrencollege inbegrepen.

Boeken.
Na afloop is er gelegenheid om enkele van de boeken van Dhr. Smedes te kopen.

Wanneer.
Donderdagavond 24 november
Zaal open 19.30 hr.
Aanvang 20.00 hr

Dit sterrencollege is geheel volgeboekt, er kan helaas niet meer worden gereserveerd.