Stoepsterrenkunde: 20 jaar sterrenkijken in Hellendoorn!

Zaterdag 11 juni stond een aantal  vrijwilligers van de Sterrenwacht Hellendoorn in het centrum van Nijverdal met een concept genaamd ‘Stoepsterrenkunde’.  Dat kwam omdat de Stichting Publiekssterrenwacht Hellendoorn in dat weekend precies 20 jaar bestond en dat wilden we natuurlijk niet onopgemerkt  voorbij laten gaan. Eerder al in juni werden alle basisscholen in de gemeente benaderd met een project genaamd ‘Follow the sun’. Scholen gaan daarbij een zogenaamde ‘solargraphic’ maken, een afdruk van het zonlicht  vastgelegd over de periode van de langste tot en met de kortste dag van het jaar. De sterrenwacht stelde daarvoor camera-obscura’s beschikbaar, scholen die er in slagen de mooiste ‘solargraphics’ te maken worden beloond met een mini-cursus sterrenkunde voor de leerlingen.

Maar zaterdag 11 juni, wilde de sterrenwacht, zoals de naam Stoepsterrenkunde al doet vermoeden, vooral  ‘the man in the street’  ontmoeten.  Dit betekende dat een willekeurige voorbijganger op tal van manieren kennis kan nemen van wat sterrenwachten zoal doen en wat astronomie kan betekenen als hobby voor jong en oud.

We kregen support van de Rijks Universiteit Groningen (RUG). De universiteit had  een heuse grote Wetenschapstruck meegenomen om het jubileum van onze sterrenwacht op te luisteren. De RUG medewerkers brachten een zonne-telescoop mee waarmee je veilig naar de zon kunt kijken, verder nog speciale infrarood-kijkers en een zogenoemde spectroscoop voor het ontrafelen van licht. 

Ook  konden bezoekers meedoen aan een kwis over duisternis. Lichtvervuiling is in de westerse wereld – maar helemaal in het dichtbevolkte Nederland – een belangrijke negatieve factor geworden die het waarnemen van een mooie sterrenhemel en planeten bederft.  De RUG kent zelfs een ‘duisternis ambassadeur’ in persoon is dat sterrenkundige  Nynke Visser. Nynke hield korte lezingen over dit onderwerp.

Talrijke bezoekers waaronder toeristen, maar vooral ouders met kinderen, namen een kijkje in de truck en omdat de zon uitbundig scheen ging menigeen door de knieën om de zon live en veilig te kunnen zien.

Al met al kijken we met heel veel plezier terug op deze mooie zonovergoten jubileumdag.