Stoepsterrenkunde: 20 jaar sterrenkijken in Hellendoorn!

Zaterdag 11 juni staan we als vrijwilligers van de Sterrenwacht Hellendoorn in het centrum van Nijverdal met een concept genaamd ‘Stoepsterrenkunde’.  Dat doen we omdat de Stichting Publiekssterrenwacht Hellendoorn in dat weekend precies 20 jaar bestaat en dat willen we natuurlijk niet onopgemerkt  voorbij laten gaan. Eerder al deze maand werden alle basisscholen in de gemeente benaderd met een project genaamd ‘Follow the sun’. Scholen gaan daarbij een zogenaamde ‘solargraphic’ maken, een afdruk van het zonlicht  vastgelegd over de periode van de langste tot en met de kortste dag van het jaar. De sterrenwacht stelde daarvoor camera-obscura’s beschikbaar, scholen die er in slagen de mooiste ‘solargraphics’ te maken worden beloond met een mini-cursus sterrenkunde voor de leerlingen.

Maar zaterdag 11 juni, wil de sterrenwacht –  zoals de naam Stoepsterrenkunde al doet vermoeden –  vooral  ‘the man in the street’  ontmoeten.  Dit betekent dat een willekeurige voorbijganger op tal van wijze kennis kan nemen van wat sterrenwachten zoal doen en wat astronomie kan betekenen als hobby voor jong en oud.  We staan er niet alleen, maar krijgen support van de Rijks Universiteit Groningen (RUG),  want de universiteit heeft een heuse grote Wetenschapstruck meegenomen om het jubileum van onze sterrenwacht op te luisteren. Deze RUG medewerkers brengen een zonne-telescoop mee waarmee je veilig naar de zo kunt kijken, verder nog speciale infrarood-kijkers (de rechterfoto hieronder toont een infrarood(warmte)opname van een gootsteenafvoer), en een zogenoemde spectroscoop voor het ontrafelen van licht.  Bovendien kunnen bezoekers meedoen aan een Kwis over duisternis en lichtvervuiling. Lichtvervuiling is in de westerse wereld – maar helemaal in het dichtbevolkte Nederland – een belangrijke negatieve factor geworden die het waarnemen van een mooie sterrenhemel en planeten bederft.  De RUG is daarom partner geworden in een  bewustwordingscampagne over duisternis en lichtvervuiling, onder het motto “donkerte beter voor mens en milieu’. De RUG kent zelfs een ‘duisternis ambassadeur’ in de persoon van sterrenkundige  Nynke Visser. Nynke houdt daarom tussen 12.00 hr en 14.00 uur korte lezingen over dit onderwerp.  In de Sciencetruck is er natuurlijk veel aandacht voor de sterrenkunde, maar ook kun je kleine experimenten doen op het gebied van energie. De Science-truck staat ook niet toevallig opgesteld tegenover het Duurzaamheidscentrum aan de Grotestraat in Nijverdal.

Wees welkom in de Science-truck en bij de jubilerende sterrenwacht.