Basisschool project Follow the Sun

Follow the Sun !

In juni bestaat de Publiekssterrenwacht Hellendoorn 20 jaar. 
Dat laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan, integendeel, dat omlijsten we met een aantal speciale activiteiten.
Eén daarvan is speciaal gericht op het basisonderwijs in onze gemeente, namelijk een project genaamd “Follow the Sun”.

Deelname gratis !

Deelname aan dit leerzame project is geheel kosteloos.
Deelname vraagt weinig inspanning en tijd van de leerkracht.
Deelname kan goed worden ingepast in een programma over ons zonnestelsel / sterrenkunde / enz. 

In het kort komt dit project hier op neer:

  • Elke basisschool in onze gemeente, krijgt twee zogenaamde camera obscura’s van ons aangeboden.
  • De bedoeling is dat de deelnemende school ( of leerlingen) de camera’s ophangt vanaf 21 juni, de langste dag van het jaar, tot en met 23 december, de kortste dag van het jaar.
  • De camera’s registreren binnenin automatisch het ontvangen licht van de zon over een periode van een half jaar. 
  • Waar die camera’s komen te hangen en in welke positie wordt met uw betrokken leerkrachten overlegd. Een duidelijke handleiding is aanwezig en onze vrijwilligers zijn bereikbaar om  u pragmatisch  te helpen bij eventuele vragen. 
  • Die zonlicht registratie levert een leerzaam beeld / afdruk op van de positie van de zon gedurende het halve kalenderjaar. 

Beloning: gratis minicursus sterrenkunde !

Klassen of kinderen uit de deelnemende klassen, die over de genoemde periode de mooiste / beste afdruk maken wordt als beloning  in het voorjaar van 2023 een mini cursus sterrenkunde op onze sterrenwacht aangeboden, een en ander in overleg met u als school en de ouders. 

Meedoen?

Basisscholen die deel willen nemen aan dit – voor de kinderen zo boeiend en leerzame project- , of meer informatie wensen, kunnen zich melden via [email protected]

Wij overleggen graag met u wanneer we de camera’s kunnen brengen en helpen de leerkracht /contactpersoon met wat praktische aspecten van het project.

Op de foto Marloes Jansen, één van de ondersteunende vrijwilligers, met enkele attributen van dit project Follow the Sun.

Marloes Jansen, vrijwilliger van de Sterrenwacht Hellendoorn
Baan van de Zon langs de hemel. Foto: LucasArt