Cursus Spectroscopie

Cursus Spectroscopie

De sterrenwacht Hellendoorn hecht veel waarde aan het opleiden van de vrijwilligers. Daartoe organiseert zij regelmatig workshops of interne cursussen.  Nu de coronabeperkingen zijn opgeheven stond het hervatten van dit soort educatieve activiteiten hoog op de prioriteitenlijst.

Licht als informatiedrager.

Alle informatie die wij hier op aarde hebben van sterren en het universum, is in principe afkomstig uit het licht dat we hier kunnen zien en opvangen met telescopen. Dat optische licht is mooi maar lang niet volledig als het gaat om alle informatie die uit het ‘licht’ uit het universum te halen is. Licht bestaat namelijk uit elektromagnetische velden/straling  van een bepaalde golflengte. Licht met hele lange golflengtes noemen we radio-straling. Licht met heel korte golflengtes noemen we gamma-straling. Ergens daar tussenin bevindt zich de straling van het zichtbare licht, licht dat we met onze ogen kunnen zien.

Het was Isaac Newton die ontdekte dat je met een prisma gewoon wit zonlicht kunt opsplitsen in alle kleuren van de regenboog. Dat prisma werd later vervangen door een zeer fijn tralierek  en daarmee werd de Spectroscoop als belangrijk astronomisch instrument ontwikkeld.

De sterrenwacht Hellendoorn beschikt over een tweetal zonnetelescopen met daarop een moderne spectroscoop.

De cursus spectroscopie is bedoeld om de kennis in het algemeen over licht te vergroten om aldoende ook ons bezoekend publiek een doordacht verhaal te kunnen vertellen bij onze spectroscoop. En zo werden we, onder de deskundige leiding van vrijwilliger / docent Frank Helmer, gedurende 4 maandagavonden heel veel wijzer over, eigenlijk toch wel, een van de meest belangrijke aspecten van de moderne astronomie.

Vervolg.

Een cursus Radioastronomie staat gepland voor de maand mei.

Eén van de maandagavonden